Om senteret

Velkommen til

Grønkjær Skisenter


Gønkjær Skisenter er et sommer- og vinteranlegg til bruk for hele byens innbyggere, turister er også hjertelig velkommen. Skisenteret eies av ulike idrettslag og all drift og vedlikehold skjer på dugnad av lagenes medlemmer, men også mange "vanlige" innbyggere i byen og omegn er gode bidragsytere her.


Senteret tilbyr om vinteren løyper for alle, enten du er "racer" eller mosjonist.


Grønkjær ligger langs fylkesvei 152 mellom Bø og Notodden. Anlegget inneholder turløyper, konkurranseløyper og områder tilrettelagt for skileik. Deler av løypenettet er også egna for funksjonshemma. Parkering og servicebygg er også tilrettelagt for funksjonshemma. Turløypa ”Høgeli rundt” er en rundløype på 9.7 km. Løypa og gir god utsikt til Lifjell og Gaustatoppen. Det anbefales å gå løypa i retning med klokka.

6 km av konkuranseløypene er belyst og gir mulighet for en kveldstur før kl 2100. Løypene prepareres av Grønkjær AL som eier anlegget. Oversikt over oppkjørte løyper finner du på www.skisporet.no             

     


                     Vinterlandet Grønkjær